Information

Vårens kursverksamheten kommer att bedrivas på Holmagårdens dagcentral,
Kapellvägen 27 Svedala.

När det gäller Fridans och Fredagsdans är dessa inställda tillsvidare.