Information

Styrelsen har beslutat
att Vårterminen 2021
ställs in p.g.a. rådande omständigheter
Årsmötet ajourneras tillsvidare.

När det gäller Fridans och Fredagsdans är dessa inställda under våren.

Höstens kursverksamheten kommer att bedrivas i
Svedala Sporthall / Danslokal om restriktionerna tillåter det.

Så fort det finns ny information kommer det att meddelas på FB och här på hemsidan.