Styrelse

Ordförande

Tommy Andréasson

Ledamot/Sekreterare

Carina Sjöberg-Sjöö

Ledamot/Kassör

Gunilla Kronroth

Ledamot

Pia Bergqvist

Ledamot/Instruktör

Lotta Törnros

Suppleant/Instruktör

Gunilla Selander (längst till vänster på nedan bild)