Information

I höst kommer vi att ändra upplägget något när det gäller tisdagens dans.

Detta innebär att vissa tisdagar endast har kurstid, 18:30-20:00.

Vissa kommer att efterföljas av nostalgi dans, vilket innebär att tisdagen innan önskar man en äldre dans som man vill friska upp, tid 20:00-20:30.

Sedan kommer någon kurs och repetition att efterföljas av en vanlig tisdags fridans, tid 20:00-21:15.

Se Kursupplägg

Dessutom kommer vi att ha en Fredags fridans i månaden med start 30/8, tid 19:00-22:00.