Information

Styrelsen har beslutat
att Vårterminen 2021
ställs in p.g.a. rådande omständigheter

Årsmötet ajourneras tillsvidare.

När det gäller Fridans och Fredagsdans kommer inte dessa att kunna genomföras under våren.

Så fort det finns ny information kommer det att meddelas på FB och här på hemsidan.