Information

Tyvärr måste vi meddela att Nybörjarkursen blir inställd Höstterminen 2020. Vi har förhoppning att kunna återuppta den till Våren 2021.

Anledningen är att vår instruktör har fått ett arbetsschema nu under Covid-19 som innebär att hon jobbar 4 av 5 torsdagar.

Detta innebär också att Fortsättare 1 flyttas till Tisdag 19:45-21:15.
Och att Fortsättare 2 får ändrad tid, 18:15-19:45.
Max antal 25 personer / kurs

OBS! Styrelsen beslutade redan i våras att medlemmar som betalt terminsavgift VT –2020 skulle kompenseras för detta till höstterminen 2020.
Övriga se under fliken Kurs Information

På grund av Covid-19 har styrelsen beslutat följande.

Vårens kursdeltagande som betalade Terminsavgift VT 2020 får reducerad Terminsavgift på Höstens kurser HT 2020.

Detta innebär följande.

1 Kurs = 350kr

2 Kurser = 460kr

Studerande & Pensionärer

1 Kurs = 325kr

2 Kurser = 440kr