Styrelse

Ordförande

Gunnar Jönsson

Ledamot/Sekreterare

Margareta Wilscher

Ledamot/Kassör

Gunilla Kronroth

Ledamot

Carina Sjöberg-Sjöö

Ledamot

Pia Bergqvist

Suppleant/Instruktör

Lotta Törnros

Suppleant

Tommy Andréasson